газ, газела, автомобили, автосервиз, автокомплекс, товарен, фургон, бордови,търговия, резервни части, магазин, шоурум, автомобили газ, автомобил газ, автомобили газела, руски автомобили, бусове, товарни, пътнически, специализирани, ван, дистрибуция, резервни части, двигател, газ, газела, автомобили газ, автомобил газ, автомобили газела, руски автомобили, бусове, товарни руски автомобили, автосервиз камиони, автомобили, руски автомобили, ремонт на газ,специализиран автомобил, ван, двигател за газ, резервни части газ, сервиз газ, собол, товарни, пътнически, специализирани, ван, дистрибуция, резервни части, двигател, газ, газела, Андориа, ремонт на газ, нов автомобил, среднотонажен, линейки, платформа, транспорт, сервиз, шаси, среднотонажни, специализирани, ван, дистрибуция, двигатели за газ, шаси, кабина, сдвоена кабина, самосвал, склад, висока проходимост, off road , 4x4, собол,Газ, автосервиз, автомобили, камиони, бусове, фургони, линейки, платформа, транспорт, сервиз, шаси, среднотонажни, бордови
leasing

Какви са предимствата да си вземем автомобил на изплащане?

Изисква се минимална първоначална инвестиция от 500 до 1000 евро.
Можете да разсрочите плащането, в зависимост от бюджета си до 5 години
Ставате собственик на нов автомобил с гаранционна поддръжка за 12 месеца.

Каква е първоначалната вноска?

Първоначалната вноска е от 5% до 50% от лизинговата стойност на автомобила. Клиентът сам определя нейния размер в зависимост от предпочитанията и бюжета си. Върху нея не се начислява лихва. Тя се заплаща при подписване на договора.

Какъв е срока на лизинговите договори?

Договорите за лизинг могат да бъдат от 1 до 5 години.

Изискват ли се допълнителни обезпечения?

Не се изискват допълнителни обезпечения по сделката. Ние считаме първоначалната вноска за достатъчен ангажимент от страна на клиента.

Какъв е срока за одобрение?

До 7 дни.

   Необходими документи за юридически лица и ЕТ  

  1. Съдебна регистрация и последващи пре-регистрации
  2. Учредителен документ на дружеството
  3. Удостоверение за актуално състояние
  4. Регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация
  5. Баланс и Отчет за приходите и разходите
 
   Необходими документи за физически лица             

  1. Лична карта
  2. Доходи на лицето за 6 месеца назад
  3. Копие на трудов или граждански договор
  4. Няколко последно платени сметки
line
©Copyright Антарис Трейд Сървис 95
газ, газела, автомобили, автосервиз, автокомплекс, товарен, фургон, бордови,търговия, резервни части, магазин, шоурум, автомобили газ, автомобил газ, автомобили газела, руски автомобили, бусове, товарни, пътнически, специализирани, ван, дистрибуция, резервни части, двигател, газ, газела, автомобили газ, автомобил газ, автомобили газела, руски автомобили, бусове, товарни руски автомобили, автосервиз камиони, автомобили, руски автомобили, ремонт на газ,специализиран автомобил, ван, двигател за газ, резервни части газ, сервиз газ, собол, товарни, пътнически, специализирани, ван, дистрибуция, резервни части, двигател, газ, газела, Андориа, ремонт на газ, нов автомобил, среднотонажен, линейки, платформа, транспорт, сервиз, шаси, среднотонажни, специализирани, ван, дистрибуция, двигатели за газ, шаси, кабина, сдвоена кабина, самосвал, склад, висока проходимост, off road , 4x4, собол,Газ, автосервиз, автомобили, камиони, бусове, фургони, линейки, платформа, транспорт, сервиз, шаси, среднотонажни, бордови